Pamela Omiotek, Piotr Walentynowicz - Kultura Lean – czym jest i jak ją skutecznie kreować? Wyniki badań empirycznych

Kluczowym czynnikiem sukcesu stosowania Lean Management jest odpowiednia kultura organizacyjna. Z tego powodu jednym z głównych zadań menedżerów jest kreowanie kultury Lean. Aby odpowiedzieć na pytanie jak to skutecznie zrobić, Pamela Omiotek i Piotr Walentynowicz podzielą się swoimi doświadczeniami i wynikami badań empirycznych, przeprowadzonymi w wybranych polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Podczas wystąpienia wyjaśnią, czym dokładnie jest kultura Lean i jak ją skutecznie kreować. Co więcej, w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań pokażą przykłady wzorcowych praktyk oraz najczęściej stosowane metody kreowania kultury Lean.

 

Pamela Omiotek

Jest doktorantką Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych i Humanistycznych Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizującą się w Lean Management i kulturze organizacyjnej. W swojej rozprawie bada kulturę Lean w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych, proponując autorski model procesu kreowania kultury Lean. Od 2021 roku jest aktywną członkinią Stowarzyszenia Lean Management Polska. Pracuje w Gdańskiej Stoczni "Remontowa" jako specjalistka ds. analiz. Oprócz tego jest asystentką badawczo-dydaktyczną na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie między innymi prowadzi zajęcia i warsztaty z Lean Management. Jest autorką kilku publikacji naukowych, które skupiają się na kulturze szczupłego zarządzania oraz zastosowaniu Lean w przemyśle stoczniowym.

Piotr Walentynowicz

Dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG, prof. UPSL Pracę na uczelni rozpoczął w 1995 roku, w badając procesy transformacji systemowej i restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce. W 1999 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych, a w 2014 roku, na podstawie przedłożonej dysertacji Uwarunkowania skuteczności wdrażania Lean Management w przedsiębiorstwach produkcyjnych w Polsce, stopień doktora habilitowanego nauk o zarządzaniu. Od 2015 roku zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Uniwersytecie Gdańskim, a od 2019 w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Wykładał między innymi w Akademii Morskiej w Gdyni, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni, Wyższej Hanzeatyckiej Szkole Zarządzania w Słupsku oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku i Gdyni. Był wielokrotnym kierownikiem studiów podyplomowych Zarządzanie i Przedsiębiorczość współfinansowanych z EFS, prowadził zajęcia na wielu innych kierunkach studiów podyplomowych i MBA. Od 2009 roku jest na stałe związany z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, a od 2019 roku z Instytutem Zarządzania Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku, gdzie prowadził i prowadzi m.in. zajęcia z Podstaw zarządzania, Zarządzania strategicznego, Koncepcji zarządzania, Zarządzania projektami, Zachowań organizacyjnych, Podejmowania decyzji i rozwiazywania problemów organizacyjnych, Kaizen i Lean Management. Doświadczenia badawcze i konsultingowe, przede wszystkim na temat restrukturyzacji przedsiębiorstw i Lean Management, wyniósł m.in. z Opoczno SA, Famarol SA, Świdnik SA, PZL Rzeszów SA, Klose SA, Franke Foodservice Poland Sp. z o.o., DMM Plastic Sp. z o.o., FS Arbet Sp.j., ZO Wybrzeże S.I. oraz Busprestige. Autor ponad stu artykułów naukowych, dwóch monografii oraz opracowań na rzecz praktyki. Aktywnie działa w środowisku Lean Management w Polsce i za granicą, skutecznie promując wiedzę na temat tej koncepcji wśród studentów, naukowców i w praktyce.