Monika Malciak - Ciągłe doskonalenie procesów zrobotyzowanych, czyli co z Leanem kiedy w fabryce zostanie tylko jeden człowiek i pies?

Robotyzacja procesów otacza nas coraz bardziej. Możemy ją dostrzec w takich miejscach jak linie produkcyjne, magazyny, restauracje czy banki. Roboty to nie ludzie, nie ma jak z nimi porozmawiać i poprosić o sugestię poprawy. Programowane i wdrażane są przez wyspecjalizowane osoby i firmy. Często tylko jedna osoba w firmie wie jak dany robot działa. I jak w tym wszystkim może odnaleźć się leanowiec z zespołem? Czy takie zespoły dalej są potrzebne? Na pytania te odpowie Monika Malciak podczas swojej prelekcji

 

 

Monika Malciak

Od 16 lat pracuję w branży samochodowej. Jestem Regionalnym Dyrektorem ds. Ciągłego Doskonalenia w grupie Ficosa. Od 8 lat zajmuje się poprawą procesów poprzez prowadzenie szkoleń i projektów Lean Six Sigma w zakładach Północnej Europy. Przeszkoliłam już około 200 osób i wraz z nimi ukończyliśmy ponad 100 projektów na poziomie Green Belta. Największym wyzwaniem w mojej pracy było i nadal jest odpowiednie zrozumienie sposobu pracy w danym państwie i tak pokierowanie zespołem, abyśmy wspólnie odnieśli sukces. Uwielbiam obserwować jak ludzie dzięki projektom się rozwijają  i rosną razem z firmą.

W wolnym czasie szlifuję techniki jazdy konnej