Magdalena Gawarecka, Marcin Polak – LEAN nienazwany – eliminacja marnotrawstwa na etapie projektowania maszyny

Najpierw jest potrzeba zmiany lub stworzenia czegoś nowego. Następny jest pomysł na rozwiązanie. A konkretne rozwiązanie wymaga projektu. Współpraca pomiędzy projektantem a wykonawcą i użytkownikiem rozpoczyna się od ustalenia wszystkich parametrów projektowanego obiektu, z uwzględnieniem perspektywy cyklu życia produktu. Jak pokazać wpływ różnych rozwiązań projektowych na kolejne etapy cyklu życia? Możliwość spojrzenia na konkretny projekt w różnych wariantach pokazuje różne możliwości usprawnienia procesu. Często pozornie nieistotne zmiany w projekcie mogą zmienić wiele z perspektywy użytkownika. Pokażemy, że eliminacja marnotrawstwa w procesie produkcji zaczyna się od doskonalenia podejścia do projektowania maszyny, która jest częścią procesu. Projekt to najwydajniejsze miejsce na przewidywanie i przeciwdziałanie, a narzędzie LEAN pojawiają się w nim często intuicyjnie. Niekoniecznie świadomie.

Magdalena Gawarecka

Konsultantka, trenerka i audytorka w zakresie systemów zarządzania opartych na wymaganiach ISO 9001; ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001. Audytorka wykonująca audyty energetyczne. Podczas prowadzonej działalności promuje zintegrowane podejście do zarządzania jakością, środowiskiem, BHP i energią. O d kilku lat pasjonatka LEAN MANAGEMENT, promuje wykorzystanie narzędzi LEAN w systemowym podejściu do zarządzania. Od roku członkini SLMP.

Marcin Polak

CEO czynnie biorący udział w zleconych projektach spółki Projektownia PPM. Marcin Polak zajmuje się głownie projektowaniem maszyn, urządzeń produkcyjnych wysoko specjalizowanych. W swoich projektach mierzy się również z rozwiązywaniem wyzwań produkcyjnych. Częścią prac projektowych jest również automatyzacja procesów wytwórczych. W ramach realizowanych zadań zajmuje się również projektowaniem i dostarczaniem sprawdzianów i maszyn do procesów kontroli jakości. Doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w przemyśle motoryzacyjnym na takich stanowiskach jak: – Technik utrzymania ruchu – Technik budowy prototypów w jednostce badawczej – Koordynator warsztatu utrzymania ruchu – Konstruktor narzędzi przemysłowych – Proces inżynier.