Dołącz do nas

KORZYŚCI

  • Ulgowa cena za udział w dorocznej konferencji Lean Trendy, organizowanej przez Stowarzyszenie co roku w Łodzi.
  • Dostęp do strumienia bieżących informacji i wiedzy na temat szczupłego zarządzania, jak również wydarzeń związanych z lean w Polsce.
  • Nawiązanie bezpośrednich kontaktów z kolegami z SLMP zajmującymi się szczupłym zarządzaniem i wymiana praktycznych doświadczeń zawodowych.
  • Możliwość zapoznania się w gemba z rozwiązaniami lean stosowanymi przez organizacje, w których pracują członkowie Stowarzyszenia, przy okazji organizowanych tam spotkań.
  • Zniżki na udział w wydarzeniach współorganizowanych przez członków Stowarzyszenia.
  • Udział w projektach popularyzujących lean w Polsce.

TROCHĘ FORMALNOŚCI :)

Decyzję o przyjęciu w poczet członków SLMP podejmuje zarząd naszej organizacji większością głosów (art. 18 Statutu), na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy do SLMP

 

Wypełniony formularz jest jednoznaczny ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad SLMP opisanych na str. 1. Do rozpatrzenia wniosku przez Zarząd wymagane jest również wniesienie składki członkowskiej (art. 10 Statutu). Jej wysokość to 100 PLN  (dla studentów studiów dziennych i zaocznych I i II stopnia jest to 50 PLN, prosimy o przesłanie skanu legitymacji studenckiej) za okres 365 kolejnych dni kalendarzowych licząc od dnia przyjęcia do SLMP. Środki ze składek są w całości przeznaczane na działalność statutową i pokrycie kosztów operacyjnych Stowarzyszenia (m.in. związanych z realizowanymi projektami, wynajmem wirtualnego biura we Wrocławiu i obsługą księgową). Prosimy o dołączenie potwierdzenia opłacenia składki członkowskiej, jako załącznik do formularza zgłoszeniowego.

Numer rachunku bankowego SLMP:

Stowarzyszenie Lean Management Polska
97 2490 0005 0000 4530 6568 1013 (Alior Bank)

Decyzję o przyjęciu wniosku przystąpienia do Stowarzyszenia Lean Management Polska przekażemy w terminie do 14 dni. W przypadku odrzucenia wniosku, składka członkowska zostaje zwrócona. 

W razie problemów technicznych lub dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Katarzyną Oczkoś, która w zarządzie odpowiada za sprawy członkowskie (e-mail: slmp.katt[małpka]gmail.com).